Logo brielschecourant.nl


Duivelsbloed

  Column

De kou zit weer lekker in de lucht. Winterse landschappen sieren de Duinen van Oostvoorne. De voormalige tuinderijen aan de rand van het duin zijn wit van sneeuw en rijp. En in een fel contrast zie je overal helder oranje zaagsneden van de geknotte elzenscheringen. Onze vrijwillige knotploeg is weer hard aan het werk om deze windkeringen af te zetten.
Deze landschapselementen zijn een typisch beeld voor het Voornes duingebied. In vroeger tijden hielden deze elzen de zoute zeewind en de kou van de tuinderijen af. Om de windkerende functie te behouden werden de elzenscheringen eens in de acht jaar gezaagd. Het vrijkomende hout heeft menig duinhuisje verwarmd. Alles had een functie. Nu zorgt het Zuid-Hollands Landschap voor het behoud van dit bijzondere landschap.
Het aparte van het knotten van een els is het veranderen van de houtkleur. Als het wit gezaagde hout in aanraking komt met de buitenlucht verandert dit sterk van kleur naar diep oranjerood. Het is mij niet helemaal duidelijk waardoor dit komt. In de boeken zijn er geen duidelijke antwoorden te vinden. Dat maakt het dan ook dat de verkleuring en het oranjerode sap tot vele sagen en legendes heeft geleid. Zo zou een bloedende els kwade geesten herbergen of duivelsbloed bevatten. In Ierland was het zelf verboden om elzen te knotten.
Maar ik denk dat ze in Voorne positiever zijn en deze oranjerode kleur meer in verband brengen met moed, zelfvertrouwen, innerlijke overtuiging en vitaliteit in de moeilijkste omstandigheden. Dat maakt ook dat onze vrijwilligers zo graag knotten om de bijzondere elzenscheringen in stand te houden in de kop van Voorne.

Maarten van der Valk
Boswachter Zuid-Hollands Landschap

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten