Logo brielschecourant.nl


Ruimte

  Column

Afgelopen week was het nationale boomfeestdag. Een mooi initiatief, kinderen planten samen met gemeentes of andere organisaties bomen. Kinderen worden bij de natuur betrokken en bomen zijn vrijwel overal goed voor. In de gebieden van het Zuid-Hollands Landschap hebben we lang niet ieder jaar plaats voor nieuwe bomen. In de duinen worden bomen juist weggehouden om ruimte te geven aan zeldzame flora en fauna. In landgoedbossen waar eeuwenoude bomen groeien, is ook geen plaats voor nieuwe bomen. Oude bomen krijgen hier juist de kans om net zolang af te takelen als dat ze hebben kunnen groeien.

Dit aftakelen is voor de natuur een rijke periode. Spechten maken holen in de bomen, zoeken onder los schors naar eten. Paddenstoelen parasiteren op de boom. Een scheve kroon of dubbele top biedt de havik een perfecte plaats een nest te bouwen. En in een groot gat overzomeren vleermuizen. Het gezegde 'boompje groot plantertje dood' is in een bos meestal waar. In een bos krijgen bomen tijd en ruimte. Verschillende bomen in Landgoed Mildenburg zijn al 150 jaar oud en nog steeds vitaal. Doordat bomen daarvoor de ruimte krijgen. Als takken mogen afsterven, mogen inrotten. Als de boom scheef mag waaien, niet opgesnoeid hoeft te worden. Als de wortels van de boom niet afgehakt hoeven te worden voor een wegverbreding. Als de wortels niet elke vijf jaar bloot gelegd worden voor een nieuwe kabel. Gemiddeld wordt een boom in het openbaar groen in Nederland lang niet zo oud. Ik heb wel eens gelezen slechts 14 jaar. Het wordt tijd dat we ook als natuurorganisaties meer ruimte vinden voor boomfeestdag. Misschien dat het nieuwe kabinet eindelijk het Nationaal Natuur Netwerk kan afronden. Dat geeft echt tijd en ruimte voor veel nieuwe bomen in de Randstad.

Niek Koppelaar
Boswachter Zuid-Hollands Landschap

Reageer als eerste
Meer berichten