Logo brielschecourant.nl


Voorjaarsbode

  Column

Wie kent niet het geluid van de grutto, hoog in de lucht opeens vanuit het niets een kenmerkende roep grutto, grutto, grutto. Deze prachtige steltloper onder de vogels komt jaarlijks vanuit Afrika naar Nederland om te broeden in onze delta.

Die delta is sinds het jaar 1000 weliswaar steeds meer beteugeld door de mens, maar werkt nog steeds als een magneet voor steltlopers. Het inpolderen van de delta en aansluitend akkeren, weiden en hooien zorgde voor uitgestrekte vlakten waar de steltlopers nog steeds kunnen broeden. De weidevogels, zoals wij ze nu noemen, zien hier eventuele vijanden van ver komen. En als de eieren uitkomen hebben de pullen (jonge vogels) genoeg insecten om te eten en genoeg plek om zich in de bloemenrijke graslanden en akkers te verstoppen. Althans… als de mens het gebied niet al te erg naar zijn hand zet. Geholpen door mechanisatie kan bijvoorbeeld de boer het land zo effectief bewerken dat in het grasland geen bloem meer is te vinden. Dat er nauwelijks nog een plas op het land blijft staan. Ook zijn er in de polders wegen aangelegd, hoogspanningsmasten en windmolens geplaatst en woningen gebouwd.

De grutto blijft nog wel komen, maar met veel minder dan vijftig jaar terug. Het grootbrengen van de jongen is met het ontbreken van plasdras, uitzicht en bloemen- en insectenrijke gras lastig. Toch komen er op Voorne-Putten nog wel grutto's tot broeden. Dit in reservaten en bij boeren die er rekening mee houden. Let maar eens op, zie je nu een plas staan op het land grote kans dat de voorjaarsbode er al in staat. De grutto's zijn namelijk net terug uit Afrika. Op de plassen staan ze veilig voor roofdieren en aan de randen kunnen ze regenwormen eten. Nog een maandje en ze vliegen weer luidruchtig rond. En niet in mei, maar in april zitten ze al op eieren. Om nota bene begin juli alweer te vertrekken. Dus doe die oordopjes uit en loop of fiets een rondje door de polder en je hoort het voorjaar.

Niek Koppelaar
Boswachter Zuid-Hollands Landschap

Reageer als eerste
Meer berichten