Energieneutrale havens in 2040. (Foto: Privé)
Energieneutrale havens in 2040. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Havens in Hellevoetsluis in 2040 energieneutraal

HELLEVOETSLUIS - Op 12 juni heeft de gemeente Hellevoetsluis overeenkomsten ondertekend met Marina Cape Helius voor een pilot met de drijvende zonnepanelen en de watersportvereniging Haringvliet voor een pilot met twee Flower windturbines in de havens. Doel van de pilots is om meer duurzame energie op te wekken in de Hellevoetse havens.

Met het project Ports Energy en Carbon Saving (PECS) en Duurzaamheidsimpuls Havengebied van Hellevoetsluis onderzoekt de gemeente Hellevoetsluis samen met andere partijen de verschillende opties voor het gebruik en opwekken van duurzame energie in kleine en middelgrote havens. De doelstelling op de lange termijn (2040) is het realiseren van een energieneutrale haven. Het doel voor 2020 is dat in totaal 10% van de energieconsumptie in de haven duurzaam wordt opgewekt.

Voor de pilot met drijvende zonnepanelen is gekozen voor het Sunfloat Systeem. Deze zonnepanelen hebben als voordeel dat ze bestaan uit duurzame materialen, een hoge opbrengst hebben en door de open structuur positieve visuele en ecologische effecten hebben. De pilot die nu wordt voorbereid is de plaatsing van 80 drijvende zonnepanelen in de haven van Marina Cape Helius.

Gekozen is voor de Flower windturbines. Flower windturbines hebben een relatief hoge efficiency, ze zijn stil en door het relatief gesloten oppervlak zijn ze vogelvriendelijk. Voor de pilot komen er twee windturbines met een hoogte van 5,9 meter bij watersportvereniging Haringvliet en drie kleine windturbines van 2 meter bij de gemeentelijke haven in de Koopvaardijhaven.

De Hogeschool Zeeland en de Universiteit van Gent monitoren de pilots op onder andere energieopbrengst, geluidsoverlast en visuele aspecten. Het project wordt ondersteund door de Stichting Stimular. Het project duurzaamheidsimpuls havengebied Hellevoetsluis/ Ports Energy and Carbon Saving wordt voor 40% gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland via de landschapstafel Voorne-Putten. De overige kosten (60%) worden gefinancierd door het Interreg Twee Zeeën Programma 2014-2020 van de Europese Unie.