Foto: Caroline van Kooten Niekerk

Tintestein is klaar voor gebruik

De huurovereenkomst voor het verenigingsgebouw Tintestein is afgelopen maandag ondertekend. Wethouder Jorriena de Jongh tekende namens gemeente Westvoorne en secretaris Sonja Timmermans en voorzitter Jan Hordijk namens Stichting Ons Tintestein. Na het zetten van de handtekeningen was de huurovereenkomst een feit. Daarmee is het nu officieel mogelijk om ruimten van Tintestein te verhuren aan allerlei verenigingen.

TINTE - Naast de verbouwing, die het voormalige schoolgebouw de afgelopen maanden heeft ondergaan, moest op papier een aantal zaken formeel worden vastgelegd, zoals regels en afspraken over het gebruik van het pand, diverse huisregels en onderverhuur aan verenigingen. Nu over al deze zaken duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan het pand officieel in gebruik worden genomen.

Verbouwing

Het voormalig schoolgebouw Tintestein aan de Strypsedijk is prachtig verbouwd tot verenigingsgebouw. Samen met veel enthousiaste vrijwilligers heeft het gebouw een ware metamorfose ondergaan. Zo zijn vloeren vervangen en alle muren en deuren geverfd. Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd en binnen zijn sfeervolle steigerhouten meubelen geplaatst. Kortom: het verenigingsgebouw is klaar voor gebruik door alle verenigingen.

Burgerinitiatief

Het project 'Verenigingsgebouw Tintestein' is ontstaan vanuit een burgerinitiatief, een actieve vorm van burgerparticipatie. Daarom werken de gemeente Westvoorne en de Stichting Ons Tintestein in dit project nauw samen.
Concreet moet het project leiden tot een verenigingsgebouw met sportzaal, ofwel een eigentijds centrum voor sociale, culturele en sportieve activiteiten in Tinte.

Mirjam van der Boom