Binnenstad- en Havenvisie: vooral de bruggen roepen reacties op

In opdracht van het college van B en W is een Binnenstad- en Havenvisie voor de jaren 2019-2027 ontwikkeld. Die werd donderdag in de raadzaal toegelicht voor de bewoners van de binnenstad en riep daar uiteraard de nodige reacties op. Dat was ook juist de bedoeling, aldus wethouder Robert van der Kooi die naar eigen zeggen zelf vooral aanwezig was om kennis te nemen van deze reacties.

Klaas Schipper

BRIELLE - De visie is primair bedoeld om de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad nog meer te benutten, de levendigheid en vitaliteit van de binnenstad te bevorderen, de aantrekkelijkheid van de haven te vergroten en een nog groter aantal toeristen naar Brielle te halen. Het Plan van Aanpak daartoe werd op 30 januari door de gemeenteraad als richtinggevend kader vastgesteld. Vorig jaar werd Briellenaren al gevraagd om mee te denken. De plannen zullen gefaseerd uitgevoerd worden, maar een flink deel ervan moet in 2022 - in de volksmond al het Brielse jubeljaar genoemd - gereed zijn. Dan vindt immers in Brielle de 450-jarige herdenking van de inname plaats en hoopt men net als in 1872, 1922 en 1972 op koninklijk bezoek. "Er moet na twee jaar voorbereidingen nu vaart worden gemaakt", aldus projectleider Johan Wessels, "we willen hier vanavond reacties ophalen. Dat zullen we op 18 maart ook bij de ondernemers doen en vervolgens beleggen we op 19 maart een themabijeenkomst voor de gemeenteraad." Alleen al wat de infrastructuur betreft staan er 23 projecten op de rol. Verkeer moet steeds meer uit de binnenstad worden verbannen. Parkeren zal vooral moeten gebeuren op de parkeerterreinen aan de rand van de stad zoals bij Jumbo. Ook voorziet de visie in nieuwe borden met minutenaanduiding en een ontvangst met toiletunits op het parkeerterrein zoals in Zierikzee. De openbare ruimte zal verder worden verfraaid met kunst en geveltuintjes. Voor dat laatste is maar €15.000 uitgetrokken, dus zullen de binnenstadsbewoners zelf ook het nodige moeten bijdragen. De Kaaistraat krijgt eenrichtingverkeer en de route op en onder de wallen wordt veranderd. Daartoe zullen voor veel geld twee bruggen worden aangelegd over de vest en over de haven. Die eerste leidt niet over het ravelijn waarop de Brielsche aap zit, maar ernaast waarbij een flink hoogteverschil naar het Bleykersbolwerk moet worden overbrugd. Die bruggen ziet architect Han de Kluyver als 'een ode aan de stad'. Een groot deel van de binnenstadsbewoners deelde die mening op 7 maart niet. Er wordt gevreesd voor vandalisme. "Een overkapte brug wordt één pisput", luidde een reactie uit de zaal die veel bijval kreeg. Nog een veelzeggende reactie: "Hoe kan een Monumentencommissie dit nu goed vinden dat er een gat in de wallen komt voor een brug van roestig materiaal?" Het plan voor een overdekt botenhuis voor het veerpontje ter hoogte van Zevenhuizen kon niet rekenen op een enthousiaste ontvangst. Er werd zelfs gesproken van 'een desastreuze aanpak' en 'teleurstellende antwoorden'.

Klaas Schipper