'Arsenaal moet van gemeente blijven'

Het voormalig PvdA-raadslid Yvonne de Groot volgt nog steeds de commissie- en raadsvergaderingen in Brielle. Ze raakte zeer verontrust toen ze hoorde van plannen tot verkoop van het Arsenaal, één van de mooiste historische panden in de binnenstad. De Groot vindt dat Briels erfgoed in gemeentelijke handen moet blijven, omdat de inwoners er recht op hebben dat het voor eenieder toegankelijk blijft. Eerder kondigde ze al acties aan, maar ze wacht toch eerst af hoe college en raad omgaan met de ingediende plannen.

Klaas Schipper

BRIELLE - "Het Arsenaal moet niet alleen openbaar toegankelijk blijven, maar de inwoners moeten ook betrokken worden bij de planvorming. Hun invloed moet zichtbaar zijn", stelt ze klip en klaar. Er komen naar haar mening momenteel genoeg plannen op tafel, waarvan men zich afvraagt of die wel enige waarde voor de inwoners hebben. "Neem nu zo'n Havenvisie met een plan voor een boothuis van niks naar nergens, terwijl er 's zomers toch een aardig pontje vaart. Dan kun je beter geld in het Arsenaal steken. Brielle is nog steeds een rijke gemeente. Er zijn in het verleden terecht miljoenen afgeschreven op de tuinbouwplannen. Dat gebeurde voor het behoud van het landelijk gebied en daar is iedereen nu gelukkig mee. Brielle is er als aantrekkelijke woonplaats zeer bij gebaat." De Groot denkt aan het combineren van plannen voor Infirmerie en Arsenaal. Ze noemt een front-officefunctie voor het Streekarchief, mogelijk door het doorberekenen van een deel van de kosten ervan. Ook denkt ze aan aantrekkelijke horeca en wellicht een afhaalpunt voor boeken, nu de bibliotheek in Zuurland zit. "Op zich een goed punt, want de bieb is richting de scholen verhuisd en daardoor worden kinderen hopelijk gestimuleerd meer te lezen. Heel Brielle weet inmiddels ook al dat het museum te klein is en dat een aparte expositieruimte los van de inhoud van de Tachtigjarige Oorlog zeer gewenst is. Net als een expositieruimte voor moderne kunst en speciale tentoonstellingen voor kinderen. Ook zouden er kleinere creatieve bedrijven in kunnen komen. Ik ben benieuwd."

Klaas Schipper