'Leergeld' laat álle kinderen meetellen: gemeente zorgt voor draagvlak

Kinderen verdienen het mee te kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Helaas is dat niet voor elk kind weggelegd. Om ook kinderen van minder bedeelde ouders een goede start in de samenleving te kunnen bieden, is in 2005 de stichting Leergeld Voorne-Putten opgericht, onderdeel van de landelijke vereniging Leergeld. "Je hoort vaak dat als ouders in armoede leven, kinderen dat ook doen. Wij hopen die kinderen daarvoor te behoeden. Dat lukt steeds vaker, mede dankzij de ondersteuning van de gemeente Brielle", vertellen voorzitter Don Korthout en secretaris Hans van Leeuwen.

Mirjam van der Boom

BRIELLE - Kinderen mogen volgens Don en Hans niet worden uitgesloten mee te doen met sport, cultuur of onderwijs, omdát hun ouders daar geen geld voor hebben. Startte de stichting Leergeld in 2016 in Brielle met 25 kinderen, nu zijn dat er ongeveer 40 die in een dergelijke situatie verkeren. Dat aantal is vooral te verklaren uit het feit dat Leergeld beter bekend is onder de Brielse inwoners en zij zodoende de weg naar de stichting beter of eerder weten te vinden.

Dit mede dankzij de bijdrage van de gemeente Brielle. "We zijn financieel vooral afhankelijk van private bijdragen van donateurs, zoals bedrijven en serviceclubs. In toenemende mate draagt de gemeente bij, die een bewuste keuze heeft gemaakt om hierin met ons samen te willen werken. Niet alleen financieel, zeker ook op het vlak van voorlichting en ondersteuning. Dat betekent voor ons een 'boost', zeker omdat we samen met de gemeente daarnaast vanuit het zelfde oogpunt samenwerken met de Voedselbank en de Vakantiebank."

Betrokken partijen zijn het erover eens dat een kind niet in een sociaal isolement terecht moet komen omdat er thuis geen geld is. "Kunnen meedoen is belangrijk voor het welzijn van kinderen", zegt wethouder Bert van Ravenhorst. "Het mooie is dat we zien dat de kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen, vaak heel erg genieten van de sport die ze tóch kunnen gaan doen en daar vaak ook erg goed in blijken te zijn. Sterker nog: ze zijn niet meer van het veld weg te slaan."

Er staat niet strak vast wat Leergeld wel en niet ter beschikking stelt. Zo betaalt Leergeld contributie -direct- aan een (sport)vereniging, die daar op hun beurt op die manier ook blij mee zijn. Niet alleen de contributie, ook het tenue, de sokken en de broek of rok, het muziekinstrument of de rekenmachine worden betaald.

Vrijwilligers van Leergeld gaan na een aanvraag op huisbezoek. Daarbij komen uiteraard de financiële omstandigheden aan de orde, maar ook vooral de wensen van het kind en hoe Leergeld daarbij kan helpen. Hans vertelt: "Als kinderen bijvoorbeeld niet meer buiten komen, heeft dat ook invloed op het functioneren van een gezin. Dat willen we doorbreken en je ziet vaak dat dat de sfeer thuis enorm verandert. Mensen hoeven echt geen schroom te hebben om contact met ons op te nemen. De kinderen zelf blijven op de achtergrond en we dwingen hen niet iets te doen."

Er heerst wat dat betreft nog best een taboe op hulp vragen, maar hoe eerder mensen zich melden des te meer Leergeld kan betekenen. "We voorkomen veel ellende en stress door een waaier aan activiteiten te bieden voor mensen die het nodig hebben. We zijn blij met de gemeente Brielle, die ons erg helpt met haar kennis en kunde."

Heeft u ook weinig financiële middelen tot uw beschikking en wilt u uw kinderen kans geven mee te doen met hun vriendjes en vriendinnetjes door hen te laten sporten of een muziek instrument te bespelen? Dan kunt u hulp vragen bij de gemeente Brielle via brielle.nl/minima of via leergeld-voorne-putten.nl.