FOTO: Jan-Willem Broere
FOTO: Jan-Willem Broere

Historische kopstukken trappen nieuwe look 1 april-viering af: '1 april vieren doen we samen'

Het mooie van een stukje historie is dat er vaak oude meesters bij zijn betrokken. Hoe logisch is het dan dat deze bewezen meesters hun rol nogmaals in de huidige tijd verkondigen? Voor ontwerper Jan-Willem Broere en web-specialist Martijn van Wijk mede aanleiding deze historisch erkende grootheden te verwerken in de nieuwe look van de 1 april-viering. Onder het motto '1 april vieren doen we samen' maakt de 80 jaar oude vereniging zijn omslag naar de huidige tijd. Want dat is het doel de komende jaren: sámen de 1 april-viering naar een nog hoger plan tillen.

Mirjam van der Boom

BRIELLE - Deze professionaliseringsslag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Martijn en Jan-Willem staken de koppen eind december bij elkaar: hoe mooi zou het zijn als zij voor 1 april iets nieuws konden neerzetten. De website 1aprilbrielle.nl stond al in de kinderschoenen. "Voor de site van de 1 April Vereniging was niet zo veel interesse voor mensen die geen lid zijn van de vereniging. Ons voorstel was het evenement breder te trekken, los van de vereniging. De website 1aprilbrielle.nl is voor het Nederlands publiek, die er alles op kan lezen wat voor hem of haar relevant is om te weten over 1 april."

Feitelijk was het volgens Martijn een niche, 1 april was tot voor kort meer een vrijwilligersaangelegenheid. "Na overleg met de 1 April Vereniging wilden we dit professioneel aanpakken. Onze ideeën hierover brachten we samen. We willen dit breder trekken in samenwerking met meerdere betrokken partijen, om zo ons Brielle als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven neer te zetten. Niet in de laatste plaats voor de Brielse bedrijven en de bedrijven buiten Brielle. We willen het evenement nog meer als nationaal evenement neerzetten, zeker met het oog op de komende jaren richting 2022 als Brielle 450 jaar bevrijd is."

In dat kader heeft het spel als onderdeel van de viering sinds twee jaar al een behoorlijke kwaliteitsslag geslagen. "Zeker als het gaat om de authentieke kleding en uitbreiding van het spel. Door een website, social media en een reclamecampagne kunnen we hier meer bekendheid aan geven", meent Martijn.

Beide ondernemers willen het voor álle leeftijden interessant maken om naar Brielle te komen. "De laatste tien jaar wordt de aanwas van publiek minder", meent Martijn. "In 2013 konden we met 40.000 bezoekers over de hoofden lopen. Door de inzet van diverse media streven we naar zo'n zelfde aantal, liefst méér natuurlijk, en genereren we Brielle als aantrekkelijke stad om te vertoeven", vult Jan-Willem aan.

Door dit effect kan de 1 april-viering als zodanig veel exposure krijgen. "Brielle doet weinig aan branding. In andere steden wordt al veelvuldig aan promotie gedaan, zoals in Groenlo en Alkmaar. Met het bestuur van de 1 April Vereniging maken we elk jaar een nieuw plan tot en met 2022", aldus Jan-Willem.

In die zin is bijvoorbeeld het rammeien van de poort, sinds het eerste spel in 1962, best een unicum. Een uniek gebeuren wat dat betreft is ook het Spaanse schuttersstuk, dat in 2016 het daglicht zag. Volgens Jan-Willem kwamen de Spanjaarden tot dan toe zelden in beeld. Zo'n zelfde lijn trekken Martijn en Jan-Willem nu door met '1 april vieren doe je sámen'. Dit door de twee kopstukken van 1 april, de Spaanse commandant en Geuzenaanvoerder admiraal Lumey, letterlijk samen tegenover elkaar te zetten.

Ook in Rembrandt-stijl op de foto?

Deze twee, gecraqueleerd afgebeeld in Rembrandt-stijl en door Jan-Willem gefotografeerd in dito licht, vormen de aftrap van de campagne. Niet alleen deze historische figuren vormen een boegbeeld voor de promotie van Brielle als vestingstad. Elke Briellenaar kan zich hiervoor -in originele kleding in 1572-stijl!- tot en met 28 februari aanmelden via het formulier op 1aprilbrielle.nl. De 1 April Vereniging kiest elk jaar voorafgaand aan elke viering de twee meest ludieke koppels uit, die -net als de Spaanse commandant en admiraal Lumey- online op een affiche verschijnen. Elk koppel dat deelneemt, krijgt zelf een professionele versie van de affiche.

Het idee is mensen die bij 1 april betrokken zijn, zodanig in stijl te fotograferen dat de 80 jaar die de vereniging bestaat, een eigen gezicht krijgt. Deze dynamische duo's weerspiegelen de komende jaren, 'want 1 april vieren doen we samen'.

1aprilbrielle.nl