De gemeente Westvoorne gaat inwoners voorzien van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton.
De gemeente Westvoorne gaat inwoners voorzien van minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton. (Foto: )

Vervangen minicontainers restafval en uitgifte nieuwe minicontainers voor oud papier en karton

In de periode van 18 tot en met 27 maart gaat de gemeente Westvoorne alle minicontainers voor restafval vervangen en worden er minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton verstrekt. Wie dat wil kan kosteloos een minicontainer voor plastic (PMD) aanvragen. In een brief en brochure, die huishoudens met minicontainers vanaf 11 februari ontvangen, staat precies uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat.

WESTVOORNE - Elke inwoner in Westvoorne heeft gemiddeld anderhalve kilo afval per dag. Als iedereen zijn afval scheidt, kan driekwart hergebruikt of gerecycled worden. Daarmee besparen we op grondstoffen, wordt er minder afval verbrandt en geld bespaard. De Rijksoverheid wil landelijk het restafval flink terugbrengen en rekent daarom steeds meer per kilo 'grijs afval'. Deze kosten worden doorberekend aan de gemeente en uiteindelijk aan u via de afvalstoffenheffing. Verwacht wordt dat de kosten, per kilo afval dat naar de verbrandingsinstallatie gaat, in de nabije toekomst meer dan verdubbelt. Om dus de lasten betaalbaar te houden, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk afval te scheiden.

Minder papier en plastic

Om onder meer de afvalstoffenheffing betaalbaar te houden heeft gemeente Westvoorne zich als doel gesteld om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Dat percentage is nu 58%. Uit een onderzoek gehouden in 2016 blijkt dat in het restafval, dat in Westvoorne wordt aangeboden, nog heel veel papier en plastic zit. Daarom heeft de gemeenteraad van Westvoorne het uitvoeringsplan huishoudelijk afval vastgesteld en besloten tot een aantal maatregelen.

Maatregelen scheiden afval

Eén van deze maatregelen is dat elk huishouden een minicontainer krijgt voor de inzameling van oud papier en karton. Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkarton (PMD) wordt nog steeds met de plastic Heroes-zakken ingezameld. Alleen voor wie dat wil mag dit in de toekomst ook per aparte mini-container worden aangeboden. Deze mini-container voor plastic kan kosteloos worden aangevraagd. Om het scheiden van afval te stimuleren, worden alle restafvalcontainers van 240 liter vervangen voor containers met een inhoud van 140 liter.

De huidige GFT-afvalcontainers blijven gewoon in gebruik.

Meer berichten