De Man ideale locatie voor presentatie: haast met herstelsubsidies

Er hebben zich op dit moment al 40 verenigingen en stichtingen aangemeld voor de manifestatie 'Westvoorne presenteert' op 10 maart. Die wordt om 13.30 uur geopend door wethouder Jorriena de Jongh (GBW). Het belooft een drukbezochte bijeenkomst te worden in cultureel centrum De Man in Oostvoorne. Die locatie is door het gemeentebestuur bewust gekozen, aldus de wethouder en heeft niets van doen met alle commotie die de afgelopen tijd is gerezen rond het nieuwe tarievenstelsel voor gemeentelijke accommodaties.

Klaas Schipper

ROCKANJE - "De Man is de meest ideale locatie voor de presentatie van verenigingen binnen Westvoorne", stelt de wethouder, "ik zou me werkelijk geen betere plek binnen onze gemeente kunnen voorstellen. De Burchtzaal is ruim en biedt alle mogelijkheden." Mevrouw De Jongh kan zich ook niet voorstellen dat bepaalde verenigingen denken dat er opzet in het spel is bij deze keuze. Ze weet als geen ander dat er de laatste maanden veel vragen bij verenigingen zijn gerezen in verband met de invoering van het nieuwe tarievenstelsel. Maar ze is er ook van overtuigd dat verenigingen er niet op achteruit gaan als de herstelsubsidies in maart door de raad vastgesteld zijn. Er wordt op het gemeentehuis hard gewerkt om die volgende maand in de commissie te kunnen behandelen zodat ze eind maart aan de gemeenteraad ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd. Uiteraard weet de wethouder die al veel gesprekken gevoerd heeft met vertegenwoordigers van de verenigingen dat de wijziging van het tarievenstelsel van het gebruik in dagdelen naar uurtarieven veel los heeft gemaakt. "Westvoorne kent een fenomenaal levendig verenigingsleven, iets wat je moet koesteren en waar je als gemeente je steentje aan bij moet dragen. Cultuur kost altijd geld en dat moet mogelijk blijven. Dus moet er aan verenigingen die in problemen dreigen te komen, extra medewerking worden verleend en dat gebeurt in de vorm van herstelsubsidies. Er zijn zelfs verenigingen die erop vooruitgaan." De Jongh weet ook heel goed dat bepaalde verenigingen niet louter van subsidies afhankelijk willen zijn en eigen bronnen aanboren om een eventueel gat te dichten. "Ook dat is een mogelijkheid en op zich een goede zaak. We zijn deze hele operatie begonnen om een heldere tarievenstructuur te creëren. "We kiezen voor gelijkschakeling, professionalisering, helderheid en transparantie. In de loop der jaren was er van alles ingeslopen waardoor de zaak onoverzichtelijk werd. Men huurde twee uur maar nam een dagdeel, ook werd er soms een bepaalde kleine ruimte gehuurd en werd een andere eveneens gebruikt." Dat de verenigingen hun schrik luid en duidelijk geuit hebben, vindt de wethouder logisch. "Het ging natuurlijk om diep gevoelde emoties van mensen die hun verenigingen een warm hart toedragen. Vandaar dat ik thans in een recordtempo bezig ben over de herstelsubsidies te praten. Het komt heus goed en elke vereniging kan zich straks in De Man presenteren."

Meer berichten