Na 77 jaar weer sabbatdienst in Sjoel

Na 77 jaar werd vrijdagavond weer een sabbatdienst in de voormalige Brielse synagoge, nu ontmoetings- en bezinningscentrum De Sjoel, gehouden. Daar bestond grote belangstelling voor, de honderd beschikbare plaatsen werden in een mum van tijd gereserveerd. Daarom vindt op 29 maart een herhaling plaats, ook daarvoor zijn al zeventig plaatsen gereserveerd.

BRIELLE - Veel bezoekers konden zich tevoren geen voorstelling maken van hetgeen er zich in De Sjoel zou afspelen. Maar dat werd al snel duidelijk toen rabbijn Tamarah Maionah Benima haar talit (gebedsmantel) om de schouders hing en gazan (voorzanger) Alexander de Vries (eveneens met talit) achter het spreekgestoelte plaatsnam. Benima kondigde 'liederen om in de stemming te komen' aan, ontstak de kaarsen (het licht van de sabbat) en vroeg de aanwezigen zich naar de geopende deur te richten, te buigen en te klappen als de denkbeeldige bruid (symbool voor de sabbat) binnentrad. Het was voor de niet-joodse mannen, ook met keppel, en vrouwen best even wennen toen de voorzanger met de hand voor de ogen reciteerde uit Deuteronomium 11 vers 13 tot 21 met als opdracht niet 'de ogen maar de voorganger te volgen'. De dienst vond grotendeels in het Hebreeuws en het Aramees plaats. "Ik denk niet dat u er vanavond iets van gaat begrijpen", aldus de rabbijn, "maar u kunt het volgen in het boek met Nederlandse vertaling dat u van achteren naar voren moet lezen en niet op de grond mag leggen." Dat gebeurt dan ook niet, al blijkt het een levendige en vrolijke boel te worden. "Ze zeggen niet voor niets het is hier net een jodenkerk is als het ergens druk en rumoerig is", stelt Corrie de Winter-Baris, een van de geïnteresseerde bezoekers, na afloop vast. Als er veel gezongen en gebeden is, voorziet de liberale rabbijn haar toehoorders toch nog van 'een stichtelijk woord, overgenomen van de protestanten'. "Hoewel dat bij ons niet gebruikelijk is", voegt ze er direct aan toe. Na gebeden voor zieken en het noemen van overledenen, volgt het slotlied en gaan er glaasjes wijn (of sap) rond.

Klaas Schipper

Meer berichten