Nieuwe website waar monnikenwerk

Wethouder Wilbert Borgonjen lanceerde onlangs in Stuifakkers de nieuwe website van Maria Rust. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waarop tevens het 15-jarig bestaan van de Werkgroep Maria Rust werd gevierd. Zeker een moment om bij stil te staan, aldus de wethouder die de tien leden van de werkgroep prees voor hun enorme inzet. In totaal waren in de loop der tijd 23 mensen betrokken bij de renovatie en inventarisatie van de graven op de oude begraafplaats aan de Zeeweg.

ROCKANJE - De Werkgroep Maria Rust is onderdeel van de Historische Vereniging Westelijk Voorne en is actief sinds 2003 toen gesprekken werden gevoerd met de gemeente Westvoorne. De meeste grafmonumenten op de uit 1827 daterende begraafplaats verkeerden in een deplorabele staat. Daarvan werd eerst een inventarisatie gemaakt. Inmiddels werd ook gewerkt aan fondsvorming en subsidie aangevraagd bij de gemeente die ook de waarde van dit cultureel erfgoed inzag. Op 1 mei 2004 werd Maria Rust zelfs gemeentelijk monument. Er werd begonnen met het opknappen van de grafstenen en in 2006 volgde werkgroeplid Jaap van der Veld een cursus om een website te leren bouwen. Die site werd een groot succes, niet in de laatste plaats omdat die een database bevat met duizenden namen en intussen honderden documenten, foto's, rouwkaarten, advertenties en andere informatie rond iedereen die op Maria Rust begraven is. Veel mensen/nabestaanden die op zoek zijn naar genealogische informatie raadplegen de website en omgekeerd leveren zij ook de nodige informatie. Daardoor werd er niet alleen veel meer bekend over Maria Rust maar ook over de geschiedenis van het dorp. Nu is er de nieuwe website (www.mariarust.nl) met koppeling met Facebook (begraafplaatsmariarustrockanje), een QR-code, een schat aan gegevens en 5000 foto's gemaakt door Nelly de Man-Schipper. "Het was een waar monnikenwerk", aldus Toon Fokkema die aan de hand van sprekende voorbeelden liet zien hoe toegankelijk de nieuwe website is.

Klaas Schipper

Meer berichten