Unieke voorstelling over dementie

In de grote zaal van Dukdalf/Bres organiseert Alzheimer Café Brielle op woensdagavond 14 november om 19.30 uur -inloop 19.00 uur- een unieke voorstelling 'De dementie van Jet en Harrie'. Deze wordt gespeeld door 'Ervarea' en is mogelijk gemaakt dankzij een royale gift van de Lionsclub Voorne-Putten en financiële bijdragen van de gemeente Brielle en de Diaconie Brielle.

BRIELLE - Deze voorstelling is niet alleen toegankelijk voor de vaste bezoekers van Alzheimer Café Brielle, maar ook voor iedereen die op enigerlei wijze met dementie te maken heeft of er belangstelling voor heeft. Doordat al in een vroegtijdig stadium bleek dat er veel interesse voor de voorstelling bestaat, heeft de werkgroep besloten deze naar Dukdalf/Bres te verplaatsen. Men hoeft zich nu ook niet meer aan te melden. "Iedereen is van harte welkom." Marja van der Lugt en Betsy Hokke willen graag even kwijt dat er in het theater na de voorstelling toch ook, zoals eerder aangekondigd, een nabespreking plaats kan vinden. De toegang is gratis.

Wisselende onderwerpen

Het Alzheimer Café wordt één keer per maand gehouden voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en familie. Altijd op de tweede woensdagavond van de maand van 19.30 tot circa 21.00 uur. Ook hier is de toegang steeds gratis. In juli en augustus is er geen bijeenkomst. Er komen steeds wisselende onderwerpen aan de orde, zoals dagbesteding, gedragsproblematiek, domotica, beweging en voeding, sexualiteit of overleg met een notaris. De bijeenkomsten beginnen meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
Marja van der Lugt treedt daarbij op als gespreksleider. De uit zes leden bestaande werkgroep, waarvan Betsy Hokke al sinds 2014 deel uit maakt, stelt het programma samen. Daarin hebben ook een huisarts en een polikliniek medewerker zitting. Soms is bij het werkgroepoverleg ook een bestuurslid aanwezig. In de werkgroep zitten verder nog vijf leden die hand- en spandiensten verlenen, zoals bardienst en het inrichten van de zaal.
Er blijkt veel belangstelling voor het Alzheimer Café Brielle te bestaan. Gemiddeld zijn er bij de reguliere bijeenkomsten tussen de dertig en vijftig personen aanwezig. "Men komt zeker niet alleen voor de geagendeerde onderwerpen, ook het uitwisselen van ervaringen vinden de bezoekers heel belangrijk. Ze herkennen de gedragsproblematiek, het niet-pluisgevoel dat men ervaart en het fenomeen van het bij herhaling niet meer kunnen vinden van de portemonnee, vaak heel goed en willen daar graag met elkaar over praten." Betsy Hokke, die eerder al vrijwilligerswerk in de Plantage deed, is blij dat ook dat podium geboden kan worden. Wie meer informatie over Alzheimer Café Brielle wenst, kan Paola van der Vliet bellen: 06-44081026.

Klaas Schipper

 

 

 

Meer berichten