Passende verhuur Brielse Dom 'must'

Wil de Sint-Catharijnekerk, of zoals veel Briellenaren zeggen de Brielse Dom, ook in de toekomst in volle glorie kunnen blijven bestaan, dan zal deze op korte termijn ook aan derden zoals commerciële instellingen, organisaties en bedrijven verhuurd moeten worden. Uiteraard zullen de activiteiten die er plaatsvinden moeten passen binnen het karakter van het monumentale kerkgebouw. Op 4 oktober vond er een grote modeshow plaats en op 6 oktober was er een hobbymarkt. Beide passend, maar onvoldoende om voldoende geld te genereren om het gebouw in stand te houden. Uitbreiding van activiteiten is dus een 'must'.

BRIELLE - Tijdens een startbijeenkomst van het comité op 6 september 2016 werden doelstelling, functieverdeling en te zetten vervolgstappen besproken. Het comité werd in feite door de PGB in het leven geroepen. Door het afnemend ledental door vergrijzing en het afhaken van de jongere generatie, wordt de PGB op de langere termijn te klein voor het kerkgebouw. Er zullen dan vanuit de kerkgemeenschap ook te weinig middelen beschikbaar zijn voor de instandhouding van het monumentale gebouw. Dat is ook in andere plaatsen het geval, vandaar dat het comité inmiddels al contact heeft gehad met de stichting die de Rotterdamse Sint-Laurenskerk exploiteert. Het Brielse comité kent een brede samenstelling. Naast de voorzitter en de secretaris is er een vertegenwoordiger van de Vrienden van de Catharijnekerk, van het Erfgoedgilde en de PGB. Ook werden twee ondernemers gevraagd zitting te nemen. Het dagelijks bestuur heeft in de afgelopen twee jaar al gesprekken gevoerd met wethouder André Schoon en ambtenaren van Monumentenzorg. Er zullen in het kerkgebouw uiteraard enkele aanpassingen plaats moeten vinden om de verhuurbaarheid te vergroten. Er is nu al een ruime toiletgroep, maar er zal ook een groter en beter geoutilleerd uitgiftepunt moeten komen voor de cateringbedrijven die ingehuurd zullen worden. Naar verwachting kunnen de statuten van de stichting nog voor het eind van dit jaar bij de notaris worden gepasseerd.

Klaas Schipper

 

Meer berichten