Jubileumfeest De Brielse Maasmond

Historische Vereniging 60 jaar

De Historische Vereniging De Brielse Maasmond, met ruim 300 leden, bestaat 60 jaar. En dat jubileum wordt gevierd in de vorm van een bijzondere bijeenkomst en een aandenken voor de leden. Op de jubileumavond neemt historicus Bob Benschop, medewerker van het Streekarchief Voorne-Putten, de leden mee naar de wederopbouwperiode van Brielle en omstreken. Tevens wordt er een beroep gedaan op hun geheugen en historische kennis door middel van een leuke quiz die gepresenteerd wordt door een bekende Briellenaar.

BRIELLE - In september 1958 verscheen een bericht in de Nieuwe Brielsche Courant dat er plannen waren voor de oprichting van een vereniging van vrienden van het Trompmuseum. Het moest een vereniging worden 'waarin allen, wie de cultuurhistorische van de gebieden rondom ter harte gaat, gemeenschappelijk ernaar kunnen streven het streekeigene van genoemde gebieden zoveel mogelijk te behouden'. De ontwikkeling van Europoort en Botlek zou naar verwachting grote veranderingen teweeg brengen en daarover maakte men zich ernstig zorgen. De vereniging wilde proberen 'met de haar toereikende middelen op aesthetische wijze datgene vast te leggen wat verloren dreigt te gaan bij het ten uitvoer brengen van de verstrekkende toekomstplannen voor deze streek'. Op 22 oktober 1958 was het zover en kwamen de initiatiefnemers bijeen voor de officiële oprichting van de Vereniging Vrienden van het Trompmuseum. De vereniging stelde zich als taak om voorwerpen die bij graafwerk of verbouwingen werden gevonden te bewaren en zo nodig te laten restaureren. Een andere doelstelling was het ondersteuning bij collectievorming van het museum. Het houden van lezingen, het organiseren van tentoonstellingen en 'het verspreiden van artikelen waardoor de aandacht wordt gevestigd op de hier nog aanwezige schoonheden' zaten eveneens in het pakket. De vereniging veranderde tweemaal van naam: Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Den Briel (2006) en Historische Vereniging De Brielse Maasmond (2012).

Klaas Schipper