'Protestanten waren fundamentalisten'

Klaas Schipper

Een beetje Taliban

Er wordt de komende tijd volop aandacht besteed aan het feit dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 450 jaar geleden begon. In het Rijksmuseum in Amsterdam is van 12 oktober tot 20 januari de tentoonstelling '80 Jaar Oorlog' te zien. Op de televisie wordt er in ruime mate aandacht aan besteed door middel van de gelijknamige documentaireserie, waarin uiteraard ook de inname door de Watergeuzen op 1 april 1572 aan bod komt.

BRIELLE - "De inname van Den Briel betekende een kentering ten gunste van de opstandelingen. De kennis over deze oorlog blijkt bij veel jongeren te zijn weggezakt. Daar kan deze NTR-serie iets aan doen." Burgemeester Gregor Rensen was verheugd nu al iets van de serie te mogen zien. Directeur Marijke Holtrop van het Historisch Museum Den Briel De Tachtigjarige Oorlog liet weten blij te zijn met de royale aandacht waardoor naar verwachting veel mensen ook Brielle in het vizier zullen krijgen. Historicus Hans Goedkoop, vooral bekend van het televisieprogramma 'Andere Tijden', noemde de langdurige oorlog één van de wreedste en goorste oorlogen uit de geschiedenis. Hij stelde in zijn vlammend betoog dat het toch vooral een strijd tegen het katholicisme was. "In feite een burgeroorlog waarin de protestanten zich als fundamentalisten manifesteerden. Ze hadden er alles voor over om het katholieke geloof uit te roeien. Toch een beetje Taliban. Ze wisten als minderheid de meerderheid te overheersen en zo werden de katholieken tweederangs burgers. En aan het eind van die oorlog, met bloedbaden en onderdrukking die maar snel vergeten moesten worden, ontstond het land waarin wij nu leven. Nederland was in 1648 graag bereid die nationale identiteit te erkennen." Conservator Gijs van der Ham van het Rijksmuseum toonde al vast wat voorwerpen die op de tentoonstelling te zien zullen zien. NTR-researcher Suzanne Hendriks schetste de totstandkoming van de tv-serie. Daarna lieten geuzen en Spanjaarden van zich horen. Met een werkelijk fenomenaal optreden van Bas Schoute als burgemeester Koekebakker.