Westvoorne maakt zich grote zorgen

Martin van Gurp

Gezondheidsklachten de aanleiding

Er is een stevige rel ontstaan tussen de gemeentes Hellevoetsluis en Westvoorne. De gemeente Hellevoetsluis laat een polderweg aanleggen, waarbij milieuregels niet worden toegepast en de gemeente Hellevoetsluis niet eerst heeft overlegd met de gemeente Westvoorne.

HELLEVOETSLUIS - De gemeente Hellevoetsluis laat staalslakken gebruiken bij het aanleggen van een nieuwe polderweg naar hun baggerdepot aan de Zwartedijk. De Zwartedijk grenst aan Westvoorne. Bewoners en dieren kregen in de afgelopen periode lichamelijke klachten en werden ziek. Want in die staalslakken zijn zware metalen verwerkt en die tasten de gezondheid aan.

Eisen

Er zijn overigens strenge eisen waaraan, bij het gebruikmaken van staalslakken, voldaan moet worden en daar wringt de schoen. Uit alles blijkt dat dit niet is gebeurd. Inwoners van Westvoorne gingen klagen. Daarop schreef Westvoorne een brief op hoge poten naar Hellevoetsluis, omdat zij als buren helemaal van niets wisten over de 'staalslakkenweg'. Los van het ontbreken van vergunningen, wordt er ook onveilig gewerkt. Westvoorne zegt daarover: "We hadden en hebben oprechte zorgen over de gezondheid van de bewoners in het gebied. Nadat klachten bij ons binnenkwamen van bewoners en meldingen dat ook dieren er last van hadden, hebben we de situatie aangekaart, omdat we het nodig vonden om bestuurlijk overleg te plegen. Dit heeft geleid tot het sturen van de brief waarin we duidelijk hebben aangegeven wat we van de situatie vinden en waarin we onze zorgen ook hebben toegelicht." Inmiddels spraken de twee gemeentes met elkaar en is een nieuwe afspraak gemaakt.
De Vereniging Verontruste Burgers vindt dat de gemeente Hellevoetsluis heeft zitten slapen bij het verstrekken van de opdracht. Hellevoetsluis zegt: "Op dit moment wordt onderzocht of de uitgevoerde activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan of andere regelgeving. Bij diverse specialisten zijn hierover adviezen opgevraagd. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken zullen we de besluiten nemen die nodig zijn. Hierover is ook contact met de gemeente Westvoorne."

Afwachten

Beter zou geweest zijn als al die onderzoeken waren gedaan, voordat de weg werd aangelegd. Dat zal Hellevoetsluis nu ook wel vinden, maar het leed is al geschied. Het wordt nu een kwestie van herstellen en compenseren van de aangebrachte schade. Maar voorlopig wil Hellevoetsluis nog niet zo ver gaan. Ze wacht de adviezen af. In de tussentijd zijn alle werkzaamheden wel opgeschort. De Vereniging Verontruste Burgers houdt alles nauwlettend in de gaten. Ze wil dat de weg voor de duur van het onderzoek wordt afgedekt om verdere gezondheidsrisico's uit te sluiten. Dat vindt Hellevoetsluis niet nodig. De toegang tot de weg is wel afgesloten.

Meer berichten