Foto: Daphne Jacobson

Voorarrest Leon van M. is opnieuw verlengd

Het voorarrest van Briellenaar Leon van M, die wordt verdacht van de in 2005 gepleegde moord op Carolina van Toledo, is vorige week dinsdag opnieuw verlengd. Van M. blijft tot in ieder geval de volgende zittingsdag van het strafproces achter slot en grendel.

ROTTERDAM - Vorige week ging het om de zogenaamde regiezitting. De vraag stond centraal welke nadere onderzoeken nog gewenst zijn, welke personen tijdens een zitting moeten worden verhoord en welke deskundigen nog tekst en uitleg moeten komen geven over hun onderzoeken. Ook nu weer werd door de advocaten van Leon van M. alles uit de juridische kast gehaald. Ze vroegen nadere onderzoeken en nog meer tekst en uitleg. Verklaringen van derden willen ze nog eens nadrukkelijk tegen het licht houden.

Voortgangsbesluiten

Het belangrijkste besluit van de rechtbank was dat twee deskundigen zullen kunnen worden gehoord over hun dna-onderzoeken en de daarbij gehanteerde methodes. Verder zullen acht getuigen worden gehoord over hun eerder afgelegde verklaringen. Deze keer gaf de advocaten van Leon van M. in overweging bij zijn verzoek het nu tien maanden durende voorarrest op te heffen, Leon van M. een meldingsplicht op te leggen of hem tot het dragen van een enkelband te verplichten. De rechtbank ging hier niet in mee en verlengde het voorarrest. Maar de rechtbank heeft de reclassering wel gevraagd te adviseren welke mogelijkheden zij zien rond het opleggen van bijzondere voorwaarden bij een eventueel in de toekomst opheffen van het voorarrest.

Vervolg

Op 20 augustus is de volgende zitting. Dan moeten de deskundigen op veel schriftelijke vragen, ook schriftelijk, antwoord hebben gegeven. Dan zal worden beoordeeld of Leon van M. onder specifieke voorwaarden voorlopig op vrije voeten wordt gesteld of niet. Tijdens de zittingen daarna, waarschijnlijk in oktober en later, zullen de deskundigen en getuigen worden opgeroepen. Waarschijnlijk zal de inhoudelijke behandeling van de strafzaak niet eerder beginnen dan in 2019. Het lijkt erop dat de verdediging van Van M. de afhandeling zo veel mogelijk wenst te vertragen.

Meer berichten