Bewoners enthousiast over Zusterhof

Mooi zicht op opgravingen

Klaas Schipper

Wethouder André Schoon (VVD) heeft op 15 mei op de allerlaatste dag van zijn eerste wethouderstermijn het wooncomplex Het Zusterhof aan de Burgemeester H. van Sleenstraat geopend. Het werd op 15 mei een ludieke opening waarbij ook een 'opgegraven' bestofte non -José van Dam-Vuijk- van het voormalige Sint-Catharinaklooster een rol vervulde. Zij bracht de talrijke belangstellenden in de gewenste sfeer.

BRIELLE - Het plan om in de voormalige technische school en omgeving woningen te realiseren lag al geruime tijd klaar, maar kon rond 2012 vanwege de crisis in de woningbouw toentertijd niet uitgevoerd worden.
Toen dat in 2016 wel kon, werd in opdracht van de gemeente Brielle archeologisch onderzoek verricht naar twee voormalige kloosters: het Sint-Catharinaklooster en het Cellebroedersklooster. Met dit onderzoek wilde de gemeente het religieuze Brielse erfgoed onderzoeken, documenteren en veiligstellen. Op de locatie van het Sint-Catharinaklooster werden vervolgens 21 woningen gebouwd.

Verrassend

De opgravingen duurden in totaal tien weken. Daarbij waren maar liefst twaalf archeologen betrokken. De vondsten vonden ook zij buitengewoon verrassend. Zo werd er aardewerk gevonden dat meer dan 600 jaar oud is, bij het Cellebroedersklooster werden negen skeletten opgegraven. In totaal zijn 2470 scherven aardewerk en 481 glasscherven gevonden.
De mooiste vondsten zijn gedaan in beerputten, hierin wierpen mensen vroeger niet alleen uitwerpselen maar ook afval. Uiteraard werden de vondsten tentoongesteld in het Historisch Museum Den Briel.

Fundamenten

De blootgelegde fundamenten van het in 1423 klein begonnen klooster dat zich geleidelijk uitbreidde, waren dusdanig interessant dat het gemeentebestuur besloot deze voor het nageslacht te bewaren.

Plan

Daarvoor werd landschapsarchitect Ben Kuipers ingeschakeld die een plan ontwierp met veel gras en een afbakening en trappen van cortensstaal. De voorbereiding werd gedaan door Mark van der Bij en de uitvoering was in handen van aannemersbedrijf Lindeloof uit Hellevoetsluis.

In plaats van een voortuin kregen de bewoners van de aan de opgravingen grenzende woningen nu een heel bijzondere binnenplaats waarover ze, op een enkeling na, laaiend enthousiast zijn. Zeker met een biertje of een wijntje met de buurtjes op de trappen zittend in de voormalige refter is het goed toeven, zo werd bij de opening al door de aanwezigen geconcludeerd.

Meer berichten
Nieuwste reacties