Unieke vorm ontwikkelingswerk door Bram Poldervaart

Martin van Gurp

Bram Poldervaart uit Brielle is in zijn vrije tijd ontwikkelingswerker en hulpverlener in Senegal. Daar adopteerde zijn stichting, een paar jaar geleden alweer, een middelbare school in Cap Skirring.

Cap Skirring - Poldervaart is nu in Senegal en schrijft:

"We hebben dit jaar tot nu toe 3.000 euro binnengekregen. Ik verblijf inmiddels alweer enige tijd in Cap Skirring. Op de heenweg heb ik in Dakar 250 lesboeken Engels gekocht. Nu hebben alle leerlingen een boek. Goede vriend Michiel is gearriveerd met 64 kilo aan spullen voor de school, waaronder geodriehoeken, gradenbogen, dvd's en een beamer. De leraren zijn hier heel enthousiast over.

Leslokalen

Een Amerikaanse organisatie heeft aangeboden acht nieuwe leslokalen te bouwen. Zij kozen onze school uit vanwege de goede prestaties van de leerlingen.

Het bouwklaar maken van de grond komt echter voor rekening van de school. Heel belangrijk is dat wij de akoestiek van de lokalen gaan verbeteren, maar daar is nu even geen geld voor. Verder zijn er boekenkasten nodig en wij willen ook graag lesboeken kopen voor wiskunde.

Spreekvaardigheid

Inmiddels ben ik begonnen met lessen Engels die ik samen met de docenten hier voorbereid en geef. En dat is een groot succes. Mijn bijdrage is om de lessen interactiever te maken en extra aandacht te besteden aan spreekvaardigheid. Michiel gaat met behulp van door ons aangeschafte dvd's en beamer samen met de docenten lessen geven over het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde en de mensheid.

We kijken terug op een zeer vruchtbare periode waarin we veel nieuwe contacten hebben gelegd, onder andere met de inspecteur van onderwijs, die ons alle steun heeft toegezegd.

De docenten en de directeur van de school zijn niet alleen blij met onze financiële ondersteuning van de projecten, maar ook met onze samenwerking.

Een docent verwoordde het zo: "jullie ondersteunen ons niet alleen, maar jullie zijn ook echt in ons geïnteresseerd." Vrijdag vertrekken wij, maar niet voorgoed. Wij komen volgend jaar weer terug!"

Meer berichten