IBGB, VVD en PvdA ronden coalitieonderhandelingen af

'Samen bouwen aan een duurzaam Brielle'. Onder dit motto gaan IBGB, VVD en PvdA de komende jaren met elkaar aan de slag. In het concept coalitieakkoord zoals dat er nu ligt, staan de plannen voor de komende gemeenteraadsperiode, dat de drie partijen uiterlijk 3 mei hopen te ondertekenen.

BRIELLE - Om het 'samen bouwen' meteen in de praktijk te brengen, heeft de coalitie het conceptakkoord onder embargo toegestuurd aan de oppositiepartijen CDA en D66. Onder voorzitterschap van Frits de Reus en Claudia Henzel van IBGB hebben de onderhandelaars vanuit de coalitiepartijen een coalitieakkoord opgesteld met de belangrijkste ambities voor de komende vier jaar. De Reus: "Samenwerking, participatie en duurzaamheid zijn de belangrijke uitgangspunten. We gaan onze inwoners en ondernemers sterk betrekken bij onze plannen en vooral ook zorgen voor goede communicatie over alles wat we gaan doen." De taken zijn verdeeld onder de beoogd wethouders Robert van der Kooi (IBGB), André Schoon (VVD) en Bert van Ravenhorst (PvdA) en burgemeester Gregor Rensen. De burgemeester en de oppositiepartijen CDA en D66 kunnen deze week hun reactie en input geven. De onderhandelaars zullen op basis daarvan de puntjes op de i zetten. Dan volgt definitief akkoord. In een extra raadsvergadering op 17 mei worden de wethouders benoemd en kan het college aan de slag.

Meer berichten