Primeur binnen Maerlant: op afstand live aanwezig

Wat ga je doen met een leerling die langdurig ziek is en ook nog in haar examenjaar zit. Na veel brainstormen met ouders en leerling kwam het Maerlant er uiteindelijk uit. Door een verbinding te leggen tussen het computersysteem van de school en de laptop van de leerling thuis, is weer contact gelegd.

BRIELLE - Er zijn veel telefoontjes aan vooraf gegaan om bij de juiste persoon terecht te komen. Via het Erasmus MC kwam Maerlant in contact met Ziezon, die zorgt voor een consulent die in verbinding staat met KPN. Zo zijn afspraken gemaakt voor het installeren van Klassecontact.

Binnen een uur tijd was de verbinding tussen leerling en school gelegd. Haar medeleerlingen en docenten zien en horen haar via het apparaat en zij ziet en hoort hen via de laptop die KPN meelevert. Op deze manier is het mogelijk de lessen te volgen wanneer zij daar zelf aan toe is. De zieke leerling geeft per app aan wanneer zij aan een les wil deelnemen. De klasgenoten sluiten in de klas het apparaat aan en maken verbinding. Zo is zij live in de klas. Zelf kan je vanuit huis de camera bedienen en je kan je vinger opsteken wanneer je een vraag hebt. Zodra je een vraag hebt kleurt de lamp rood in plaats van groen.

Dit maakt het mogelijk voor leerlingen die langdurig thuis of in het ziekenhuis liggen toch de lessen te volgen wanneer zij daar aan toe zijn. Zo is er weinig van school te missen én kan er geopereerd worden.

Meer berichten