In 2020 nieuw Gasthuis in Den Briel

De Brielse Catharinastiching, ontwikkelingsaannemer Blokland en een in dit project nieuwe institutionele belegger tekenden een raamovereenkomst voor nieuwbouw voor ouderenhuisvesting aan de van Sleenstraat. Deze nieuwbouw betekent ook dat de verbouw van het 'oude', gasthuis, aansluitend op de nieuwbouw gaat plaatsvinden.

BRIELLE - "Een paar jaar geleden ging het mis met de plannen, doordat de SOR als één van de partijen moest afhaken. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een nieuw plan. "Nu zijn we zo ver dat drie partijen de nieuwe bouwplannen gezamenlijk hebben ondertekend," zegt vertrekkend directeur/bestuurder Nick Heijlands. "Het gaat om renovatie van het Gasthuis in combinatie met 28 plaatsen voor dementerende bewoners, 44 appartementen voor ouderen in de van Sleenstraat, waar ook 'Welzijn ouderen', nu nog in de Infirmerie', een nieuw plekje krijgt."

Garantie

Met de nodige vertraging zal dan eindelijk begin 2019 worden begonnen met de nieuwbouw. In het eerste kwartaal van 2020 zal de oplevering plaatsvinden.

Daarna zullen de bewoners van het oude Gasthuis gaan verhuizen. De meesten zullen worden ondergebracht in de nieuwbouw aan de van Sleenstraat. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden kan hij ook tijdelijk ergens anders zijn. "Aan iedereen die op dat moment in het Gasthuis woont, zal een tijdelijke woonzorgplek aangeboden worden. Dat garanderen wij. Niemand hoeft zich daarover dus zorgen te maken, ondanks dat niet iedereen tijdelijk in de van Sleenstraat terecht kan," zegt Heijlands.

Renovatie

Zodra het oude Gasthuis begin 2020 leeg is, zal daar de renovatie starten. Zo tegen het eind van 2020 zal die verbouwing worden afgerond en zullen er daar 46 appartementen zijn voor ouderen, die met wat meer of minder hulp van de Catharinastichting, er kunnen wonen.

"Aan de meest moderne wooneisen zal dan worden voldaan."

Meer berichten