Foto: Martin van Gurp

Drie Brielse ereprijzen

Afgelopen maandagavond was in de Catharijne kerk de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brielle, samen georganiseerd met ondernemend Brielle.

door Martin van Gurp

Brielle - De receptie werd onder andere gebruikt voor het in het zonnetje zetten van verschillende Briellenaren met erepenningen en de ondernemersprijs (zie elders).

De burgemeester nam de uitreiking van De Gemeentelijke Erepenning voor zijn rekening. Die erepenning wordt al vanaf 1986 uitgereikt aan personen of groepen die zich op basis van vrijwilligheid zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Brielle. "Dat is altijd een lastige keuze," zei de burgemeester. "want er zijn heel veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich voor Brielle inzetten. En die zou je het liefst allemaal in het zonnetje willen zetten. "

Rob Breen

Evenals vorig jaar, zijn er ook deze keer twee erepenningen, uitgereikt. Vorig jaar waren het twee vrouwen, die samen de prijs deelden met een man. Nu ging het dus om twee mannen. Rob Breen werd vooral geeerd om zijn activiteiten voor de Ondernemingsvereniging Brielle Business tot Business. In 1993 werd hij lid van die vereniging. Al snel werd hij bestuurslid en in 1997 werd hij voorzitter. Het afgelopen jaar heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger. In totaal was hij dus maar liefst twintig jaar de voorzitter van de O.V.B. Rob is na zijn aftreden als voorzitter nog steeds bestuurslid.

Sander van 't Verlaat

"Sander van 't Verlaat is een voorbeeld van een zeer veelzijdig vrijwilliger. Niet alleen omdat hij in heel verschillende organisaties actief is, maar ook omdat hij zowel met zijn hoofd als met zijn handen bijdraagt," zei de burgemeester in zijn speech. Hij is bestuurslid geweest van de Vereniging Maarlandbewoners en zette zich in voor Brielle Maritiem. Sander werkte mee aan de oprichting van het Zakkendragersgilde. Vanaf 2005 werd hij bestuurslid bij de Stichting Kunst en Cultuur en sinds enkele jaren is hij voorzitter van de Stichting Vrienden van het BREStheater. Ook is hij voorzitter van de Cliëntenraad van de Catharina Stichting en lid van Werkgroep Kanonnen en affuiten.

Meer berichten