Nog een jaar voor ambtelijke fusie

Foto: Martin van Gurp

Tekst en Foto: Martin van Gurp

Er is al veel gezegd, geschreven en opgemerkt over de komende ambtelijke fusie van de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Nog 12 maanden en het is zover!

De Brielse burgemeester schreef twee jaar geleden: " de komende tijd zal een bedrijfsplan worden gemaakt en er komt een organisatie-ontwerp en een visie op de toekomstige huisvesting. Dan wordt ook scherper welke voordelen de fusie-organisatie kan opleveren, hoe de verschillende organisatieculturen aaneen te smeden zijn en hoe de kwaliteit van de dienstverlening en beleidsautonomie worden georganiseerd. Eind voorjaar 2016 zal door de drie colleges dan de definitieve klap op wel of niet een ambtelijke fusie worden gegeven, evenals door de drie gemeenteraden. Als alle stoplichten op groen staan, kan de gezamenlijke ambtelijke organisatie per 1 januari 2018 van start gaan."

Meer tijd nodig dan gedacht

Het eerste wat opvalt is, dat het een jaar langer duurde eer de stoplichten op groen gingen. Er werd een jaar aan vastgeplakt om alle 'problemen' goed in kaart te brengen en oplossingen te zoeken. Eén organisatie en toch ieder voor zich, bleek een lastig uitgangspunt. "Ondertussen moet tijdens de verbouwing de verkoop wel gewoon doorgaan," merkte een sector hoofd op. Hij zei daarmee dat het in de stadhuizen nu tropenjaren zijn, omdat er veel gereorganiseerd moet worden, terwijl het werk ook gewoon gebeuren moet.

Heel het eiland over

"Ik hoop maar, dat we voor een nieuw paspoort nog wel gewoon in het stadhuis terecht kunnen. Ik moet er niet aan denken dat ik voor een inschrijvingsbewijs bij de bevolkingsadministratie niet eerst heel het eiland over moet om zo'n document te bemachtigen." Deze inwoner van Rockanje maakt zich zorgen. En met hem nog vele anderen. Kunnen we altijd wel dicht bij huis terecht als we de gemeente nodig hebben?

Moeilijk voor ambtenaren

Ook de burgemeesters maken zich wel zorgen. De heer Gregor Rensen verwoordde dat treffend. "Voor onze ambtelijke medewerkers is het allemaal uiteraard zeer ingrijpend. Er wordt bij hen immers een groot beroep gedaan op hun verandervermogen. Veranderingen brengen niet alleen nieuwe kansen en nieuwe energie, maar ook onzekerheid en onrust. Het vergt het vermogen om je eigen werk ter discussie te stellen en je open te stellen voor nieuwe collega's. Mogelijk zelfs een nieuwe standplaats van waaruit je je werk zult doen." Voor de burgemeesters, wethouders en raadsleden verandert er weinig; voor de ambtenaren des te meer.

Meer berichten