Auteur Nol Freijsen, voorzitter B
Auteur Nol Freijsen, voorzitter B (Foto: MS)

Nieuwe feiten over oude polders

Brielle - Onlangs ontving burgemeester Rensen het eerste exemplaar van een speciale editie van de Brielse Mare, verenigingsblad van Historische Vereniging de Brielse Maasmond. In 2018 bestaat de vereniging zestig jaar en als start van dit jubileumjaar brengt de vereniging een speciale publicatie uit: Van Pietersdijk tot Wolvenpolder. Hierin beschrijft Nol Freijsen het ontstaan van het polderlandschap op Voorne-Putten.

Zijn polderverhaal sluit goed aan bij de hedendaagse belangstelling voor polders en dijken en bij de initiatieven voor reconstructies in het landschap. Op Voorne-Putten loopt het project Kreken Kweken, waarbij oude kreken in ere hersteld worden, bijvoorbeeld de Strype, een kreek die duizenden jaren oud is en in de Middeleeuwen werd afgedamd. Middeleeuwse structuren zijn nog steeds zichtbaar in het landschap.

De auteur geeft in zijn publicatie een gedetailleerd chronologisch overzicht van het ontstaan van het polderlandschap van 1200 tot 1600, aangevuld met kaarten en foto’s. Freijsen bestudeerde naast literatuur originele oude documenten en maakte gebruik van de gegevens van geologische kaarten en uitkomsten van archeologisch onderzoek. Hierbij bracht hij nieuwe feiten aan het licht.

Deze speciale editie van de Brielse Mare is verkrijgbaar in de boekhandels en het Streekarchief van Brielle en Attent Supermarkt in Zwartewaal voor € 7,50. Het blad wordt per post toegezonden na overmaking van € 11,50 naar IBAN NL20INGB0000208792 t.n.v. Historische Vereniging de Brielse Maasmond o.v.v. ‘Special Brielse Mare’ en uw adres.

Meer berichten