Logo brielschecourant.nl


Lustrumsymposium op aarde: zin in zorg

Het symposium 'Zin in Zorg' werd op vrijdag 24 november georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van zorgboerderij Op Aarde in Brielle. Tijdens het symposium spraken verschillende sprekers over hoe zorgboerderijen als inspiratiebron kunnen dienen voor de zorg voor mensen met dementie.

Brielle - Uit recent onderzoek van RIVM en de Universiteit van Maastricht blijkt dat verschillende kenmerken van zorgboerderijen een positieve invloed hebben op mensen met dementie, zowel bij dagbesteding als bij woonzorg. Kenmerken die ook toegepast kunnen worden in andere vormen van zorg. Onderzoekers Simone de Bruin (RIVM) en Bram de Boer (Universiteit Maastricht) hebben de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Eerste Kamerlid Marijke Vos, is ingegaan op het belang van een dementie-vriendelijke samenleving. Margrit Dethmers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vertelde wat IGJ belangrijk vindt bij het omgaan met mensen met dementie, welke eisen daarbij worden gesteld aan zorgaanbieders en -medewerkers en waarin zorglandbouw en 'reguliere' zorg van elkaar kunnen leren. Arjan Monteny en Ronald van de Vliet deelden hun ervaringen van vijf jaar zorgboerderij Op Aarde. De groep deelnemers bestond uit medewerkers van Catharina Stichting, collega-zorgaanbieders, casemanagers, zorgboeren, gemeenten en andere geïnteresseerden.

Meer berichten
Shopbox