Logo brielschecourant.nl


Foto: Sandra Vlielander

Perceel De Koning wordt paradijs voor bijen

Frank de Koning kwekerij in Brielle stelt perceel beschikbaar en zaait deze in voor de bijen. Frank de Koning is bekend van biologische groenteteelt o.a. tomaat, paprika, aubergine. Het perceel is zichtbaar vanaf de N218. Op woensdagmiddag 8 november zaaien wethouders Dick Verbeek van Brielle en Pamela Blok-van Werkhoven van Westvoorne samen met scholieren van het Wellant College 'Honey Highway'.

Honey Highway is een initiatief van Deborah Post om zoveel mogelijk streekeigen meerjarige bloemen in Nederland te realiseren, op schrale gronden. Zo krijgen de bijen meer voedsel. De scholieren van het Wellant College krijgen voorafgaand aan het inzaaien een theorieles van Joep Peteroff biologische teler over de bodem vruchtbaar maken en bijen. Op deze manier wil Frank de Koning, in samenwerking met de gemeente Brielle en Westvoorne en Deborah Post in zijn gebied biodiversiteit, wilde bijen en Nederlandse honingbijen behouden. Bijen zijn cruciaal voor gezond voedsel. "Kwekerij Frank de Koning wil hier graag scholieren, belangstellende inwoners van de dorpen bij betrekken", aldus Frank de Koning, eigenaar van de kwekerij.

Het idee achter de Honey Highway: door bermen, dijken en land in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd. Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselketen.

Meer berichten


Shopbox