Logo brielschecourant.nl

Sloop Botlekbrug

Vervolg sloop oude Botlekbrug

Regio - Zaterdag 11 november vervolgt Rijkswaterstaat de sloop van de oude Botlekbrug na de sloop van het hefgedeelte op 8 oktober jl. Deze keer worden lage brugdelen aan de oostzijde verwijderd. Daarna volgen de vakwerkbruggen en heftorens. Als laatste worden de pijlers en de rest van de brug gesloopt.

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken wordt de sloop gecombineerd met regulier onderhoud aan de nieuwe brug.

In verband met de sloop- en onderhoudswerkzaamheden is de Oude Maas gestremd voor het scheepvaartverkeer en gelden er afsluitingen voor het wegverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers.

De werkzaamheden zijn via een livestream op www.rijkswaterstaat.nl/Botlekbrug te volgen.

Meer berichten


Shopbox