Logo brielschecourant.nl


Gemeenten Voorne kiezen voor ambtelijke fusie

Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne kiezen definitief voor de 'gezamenlijke werkorganisatie Voorne'. De medewerkers van de drie gemeenten werken straks in één organisatie. Elke gemeente houdt zijn eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.

De besluiten voor deze ambtelijke fusie zijn op 24 en 26 oktober genomen door de drie gemeenteraden. Hellevoetsluis diende een amendement in over het ICT proces dat het college heeft overgenomen. Eerder gaven de drie colleges groen licht.

Gezamenlijke werkorganisatie

De medewerkers werken in de nieuwe organisatie voor de drie gemeentebesturen. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe organisatie goed kan starten, moet vooraf aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan. Het uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2019 een feit is. De gemeentesecretarissen hebben de opdracht gekregen om deze organisatie vorm te geven. De periode tot aan 1 januari 2019 staat dan ook in het teken van inrichten en vormgeven.

Voornse burgemeesters positief over besluit

De Voornse burgemeesters Gregor Rensen, Milène Junius en Peter de Jong zijn blij met het besluit van de raden; ,,We zijn blij dat nu ook de gemeenteraden positief hebben besloten voor de ambtelijke fusie. Een goede keuze voor Voorne. De samenwerking op Voorns niveau is eigenlijk niet helemaal nieuw. We pakken al veel projecten gezamenlijk op. Met de gezamenlijke werkorganisatie Voorne formaliseren we deze samenwerking. Deze regionale krachtenbundeling is noodzakelijk om uitdagingen maar ook kwetsbaarheden, waarmee we als afzonderlijke gemeenten worden geconfronteerd, beter aan te pakken. Daarnaast is het doel van de samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten voor alle drie de gemeenten beter te beheren. Dit doen we in deze vorm met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid''.

Meer berichten


Shopbox