Logo brielschecourant.nl


Wethouders André Schoon en Dick Verbeek onthullen het bouwbord voor het project (Foto PR)
Wethouders André Schoon en Dick Verbeek onthullen het bouwbord voor het project (Foto PR)

Aanleg waterberging gestart

Gemeente Brielle start met de bouw van een waterberging in glastuingebied Prinsenweg/Moersaatsenweg 'Glaspark 4-P'. De waterberging is nodig om de versnelde afvoer van regenwater naar aanliggende sloten te compenseren. Hiermee voldoet de gemeente aan de door het Waterschap gestelde regelgeving. De waterberging met een omvang van circa 34.000m2 slaat het afgevoerde water tijdelijk op. Ook vraagt het veranderende klimaat, waarbij o.a. regenbuien steeds heviger worden, om dergelijke maatregelen.

Brielle - Op 19 oktober gaven wethouders André Schoon en Dick Verbeek het startsein. Dit deden zij met de onthulling van het bouwbord voor het project.

Open voor publiek

Brielle wil deze kans gebruiken om het gebied natuurgericht in te richten en open te stellen voor het publiek. Er komen langzaam dalende taluds en in het water komen moerasvegetatie en rietbermen. Dit komt de natuur en de waterkwaliteit weer ten goede. Door de natuurlijke paden intensiever te maaien komt er een wandelpad voor de wandelaars en natuurliefhebbers.

Waterbergingsgebied

De aanleg van de 1e fase is gestart en zal circa 6 weken duren. Hiermee wordt dan 1/3 van het totaal aan te leggen waterbergingsgebied gerealiseerd. Als het volgende deel van het glaspark is verkocht en aangelegd zal het overige deel van de waterberging worden aangelegd.

Meer berichten


Shopbox