Logo brielschecourant.nl


tijdens de bijeenkomst op de Dag van de Armoede overhandigd aan Mevrouw Van Brussel van de Voedselbank ontving het eerste exemplaar van de brochure Inkomensondersteuning uit handen van wethouder Hans van der Velde. (Foto: PR)
tijdens de bijeenkomst op de Dag van de Armoede overhandigd aan Mevrouw Van Brussel van de Voedselbank ontving het eerste exemplaar van de brochure Inkomensondersteuning uit handen van wethouder Hans van der Velde. (Foto: PR)

Gezamenlijke aanpak tegen armoede

Hellevoetsluis - Op 17 oktober, de Dag van de Armoede, heeft wethouder Hans van der Velde tijdens een bijeenkomst met maatschappelijke partners in Cultuurhuis Nieuwe Veste de nieuwe folder 'inkomensondersteuning' gepresenteerd.

In de folder staan alle ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt voor inwoners met een smalle beurs, zoals het Kindpakket, het Participatiefonds en de Individuele Bijzondere Bijstand.

InkomensondersteuningWethouder Hans van der Velde: "In Hellevoetsluis vinden we het belangrijk dat alle inwoners mee kunnen doen. Helaas is dit voor mensen met een laag inkomen niet altijd even makkelijk. Hellevoetsluis heeft diverse regelingen om het voor deze mensen financieel net even makkelijker te maken. Inwoners weten niet altijd dat deze regelingen er zijn, of voor wie die bedoeld zijn. Inkomensondersteuning is er voor iedereen met een laag inkomen. Het maakt niet uit of dit inkomen is vanuit loondienst, flexwerk, een kleine onderneming, of vanuit een uitkering. Met deze folder willen we daar meer bekendheid aan geven. "

Tijdens de interactieve bijeenkomst hebben gemeente en maatschappelijke partners gewerkt aan een gezamenlijke aanpak om financiële problemen door een laag inkomen of schulden eerder te signaleren en hulp te bieden. De drempel om hulp te vragen bij financiële problemen blijkt hoog. Veel inwoners met een laag inkomen maken geen gebruik van inkomensondersteuning, terwijl dit net dat 'steuntje in de rug' kan geven dat nodig is om 'erger' te voorkomen. Ook zoeken inwoners met beginnende schulden vaak te laat hulp, waardoor de schuld onnodig hoog oploopt. Met de nieuw te ontwikkelen aanpak willen gemeente en maatschappelijke partners armoede of beginnende schulden eerder in beeld krijgen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken of voorkomen.

Meer berichten


Shopbox