Logo brielschecourant.nl


Brielle heeft met haar binnenstad en Veerhaven goud in handen
Brielle heeft met haar binnenstad en Veerhaven goud in handen

Binnenstad- en havenvisie akkoord

Brielle Het college van B&W van Brielle heeft de Binnenstad- en Havenvisie Brielle 2027 goedgekeurd en bespreekt deze in de vergadering van de Commissie bestuurlijke zaken en middelen op donderdag 10 oktober 2017. De visie gaat overhet behoud en vooral ook het versterken van de levendigheid en vitaliteit van de historische binnenstad. In de visie zijn vier doelstellingen benoemd en uitgewerkt: Cultuurhistorische kwaliteiten, Levendige binnenstad, Aantrekkelijke haven en Toeristisch bezoek vergroten. De visie geeft een impuls voor de economische groei van Brielle. Het water en de haven zijn belangrijke dragers voor de toekomstige ontwikkelingen.

Het goud verzilveren

De rijke historie van Brielle laat nu al veel van haar glorie zien in de vele monumenten die de stad rijk is. De visie geeft aan dat de haven de belangrijkste levensader van de stad is geweest, maar nu te weinig aandacht krijgt. De haven en de monumenten vormen het historische decor van de stad en samen met het verhaal van de stad zijn dat de elementen die de stad onderscheidt van andere steden. De actiepunten uit de visie zijn voorstellen voor een levendige en vitale binnenstad, een plezierig woonmilieu en interessante toeristische bestemming. De ruimtelijke inspiraties die voor de haven gemaakt zijn, verbeelden de kansen voor economie, verblijf en recreatie. Het idee om het Brielse pontje in de binnenstad te laten aanmeren zal meer bezoekers naar de binnenstad brengen en kan ook voor inwoners van Brielle aanleiding zijn om de fiets te pakken naar de mooie omgeving van de stad. Als portefeuillehouder voor economische zaken onderschrijft André Schoon de ambities van de visie: "Met het verhaal van Brielle, de haven en de monumenten als het decor van de binnenstad, heeft Brielle goud in handen. Voor een toekomstbestendige, levendige en vitale binnenstad moeten we dit goud gaan verzilveren!"

et vervolg

In de commissievergadering BZM van 10 oktober 2017 bespreekt het college de visie met de commissieleden. Vervolgens gaat wethouder André Schoon deze bespreken met de bewoners, ondernemers en andere stakeholders in de binnenstad van Brielle. De opmerkingen, suggesties en adviezen betrekt het college bij het prioriteitenprogramma 2018. De binnenstad- en havenvisie 2027 zal naar verwachting eind dit jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Op de website

Het rapport Binnenstad- en havenvisie Brielle 2017 met zijn bijlage, inclusief een art-impression van de haven staan op de website van de gemeente Brielle www.brielle.nl/binnenstadvisie

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox