Logo brielschecourant.nl


Foto: Fenna Wolve

Begroting Hellevoetsluis aangeboden

Het college van B&W heeft de begroting voor 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Afgelopen zomer maakte het college de belangrijkste plannen voor 2018 al bekend. Ten opzichte daarvan is er niet veel veranderd. Hellevoetsluis blijft tot de goedkoopste gemeenten van Nederland behoren. Het college wil investeren in een aantal plannen die belangrijk zijn voor de toekomst van Hellevoetsluis.

Hellevoetsluis - De plannen van het college die in 2018 om een financiële investering vragen, zijn al eerder dit jaar met de gemeenteraad gedeeld. Bijvoorbeeld om te investeren in winkelcentrum De Struytse Hoeck, in de Vesting, in de bereikbaarheid van hulpdiensten, een nieuw zwembad, sportcomplex en integraal kindcentrum. Grote thema's, die belangrijk zijn voor Hellevoetsluis.

Nieuw in 2018 is dat de gemeente reisdocumenten ook thuis gaat bezorgen. Als u een nieuw paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig heeft, en u wilt graag dat het nieuwe paspoort wordt bezorgd, in plaats van dat u er voor terug moet naar het gemeentehuis, is dat vanaf 2018 tegen een eigen bijdrage van € 4,95 mogelijk. Burgerzaken bereidt zich momenteel voor op deze nieuwe service.

Ook komt er vanaf 2018 jaarlijks € 50.000,- extra geld beschikbaar voor gladheidsbestrijding. Op een aantal wegen waar voorheen alleen tijdens gladheid gestrooid werd, wordt voortaan ook preventief gestrooid. Ook wordt een bruggenroute toegevoegd aan de strooiroute, omdat het op bruggen sneller glad is dan op andere wegen.

Vorig jaar is de bibliotheek op scholen van start gegaan. Het college wil ook geld uittrekken om dit mogelijk te maken voor peuters, in de kinderopvang. In 2018 wordt hiermee een start gemaakt. Er is in 2018 € 46.600,- voor nodig, en vervolgens jaarlijks € 31.600,-.

Voor inwoners verandert er in 2018 weinig, als het gaat om de gemeentelijke heffingen. Er wordt alleen een inflatiecorrectie toegepast. De gemiddelde woonlasten voor een gezin bedragen in 2018 € 551,88 tegenover € 544,61 in 2017.

Op 9 november neemt de gemeenteraad van Hellevoetsluis een besluit over de begroting.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox