Logo brielschecourant.nl


Bruggetje Langesingel dicht

Onlangs bleek dat er problemen zijn bij het in de winter volledig vernieuwde bruggetje bij de Langesingel. Bij het storten van het beton is er te veel water gebruikt. Hierdoor vulden alle poriën van het beton zich volledig met water. Dit alles zou niet fataal geweest zijn, ware het niet dat juist in de tijd van het betonstorten de vorst zijn intrede deed. Dit alles zorgde ervoor dat in het cementsteen extra druk ontstond. En dat betekende weer dat delen van het cement het begeven hebben.

Brielle - Aan de buitenzijde van de brugconstructie zijn er al cementdeeltjes vanaf gesprongen. Dit verschijnsel wordt ook wel 'scaling' genoemd. Omdat 'scaling' vaak samengaat met het ontstaan van microscheuren in het inwendige van het beton, willen de verantwoordelijken geen enkel risico nemen. De binnenconstructie moet daarom zo snel mogelijk worden vervangen.
Naar verwachting zullen aanstaande vrijdag alle noodzakelijke materialen beschikbaar zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarom zal het komende weekend het bruggetje voor alle verkeer volledig afgesloten zijn. Zondagavond 2 april zullen waarschijnlijk alle werkzaamheden achter de rug zijn en kan iedereen, zonder gevaar, weer gebruik maken van het bruggetje bij de Langesingel.
Tot die tijd zal iedereen die van het bruggetje gebruik zou willen maken een stukje moeten omlopen of omrijden via de polder. Dat juist de reparatie plaatsvindt op 1 april wordt betreurd, maar 'veiligheid boven alles' is het devies.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten